Add the 'akaros' threading model to gcc (XCC)
[akaros.git] / tools / compilers / gcc-glibc / gcc-4.9.2-akaros / config /
2017-05-03 Barret RhodenAdd the 'akaros' threading model to gcc (XCC)