Fixed GCC augmentation script
[akaros.git] / scripts / augment-gcc
2009-12-01 Andrew WatermanFixed GCC augmentation script
2009-11-30 Andrew WatermanTLS works in SPARC