Mark kthreads as ktasks for kernel I/O [2/2]
[akaros.git] / kern / src / kreallocarray.c
2015-11-30 Barret RhodenAdd kmalloc_array() interface
2015-11-25 Dan CrossRename 'reallocarray' to 'kreallocarray'.
2015-11-24 Dan CrossImport 'reallocarray' from OpenBSD.