x86: use setters/getters for MSR_{FS,GS}_BASE
[akaros.git] / kern / arch / x86 / setjmp.h
2015-11-11 Davide LibenziMigrated Akaros code to use pragma once (XCC)
2014-06-12 Barret RhodenSlimmer setjmps
2013-08-08 Kevin KluesAdded setjmp/longjmp support to the kernel