bash: Split up and order the akaros-patches
[akaros.git] / .travis.yml
2017-06-15 Gan ShunAdding .travis.yml