Rough asynchronous syscalls
[akaros.git] / kern / syscall.h
index 67639bc..6476720 100644 (file)
@@ -8,5 +8,6 @@
 
 uint32_t (SYNCHRONOUS syscall)(uint32_t num, uint32_t a1, uint32_t a2,
                                uint32_t a3, uint32_t a4, uint32_t a5);
+uint32_t syscall_async(syscall_t *syscall);
 
 #endif /* !ROS_KERN_SYSCALL_H */