Reworks memlayout (XCC)
[akaros.git] / kern / arch / x86 / entry64.S
index 031a0ef..e6add3f 100644 (file)
@@ -7,9 +7,6 @@
 #include <arch/x86.h>
 #include <ros/memlayout.h>
 
 #include <arch/x86.h>
 #include <ros/memlayout.h>
 
-# Shift Right Logical 
-#define SRL(val, shamt)                (((val) >> (shamt)) & ~(-1 << (32 - (shamt))))
-
 #define MULTIBOOT_PAGE_ALIGN  (1<<0)
 #define MULTIBOOT_MEMORY_INFO (1<<1)
 #define MULTIBOOT_HEADER_MAGIC (0x1BADB002)
 #define MULTIBOOT_PAGE_ALIGN  (1<<0)
 #define MULTIBOOT_MEMORY_INFO (1<<1)
 #define MULTIBOOT_HEADER_MAGIC (0x1BADB002)
@@ -154,14 +151,6 @@ boot_pml3_kernbase:
 
 # From here down is linked for KERNBASE
 .data
 
 # From here down is linked for KERNBASE
 .data
-       # TODO: do we need these in asm?
-       .globl  vpt
-       .quad   vpt
-       .set    vpt, VPT
-       .globl  vpd
-       .quad   vpd
-       .set    vpd, (VPT + SRL(VPT, 10))
-
        .p2align        PGSHIFT         # force page alignment
        .globl          bootstack
 bootstack:
        .p2align        PGSHIFT         # force page alignment
        .globl          bootstack
 bootstack: