Rename patches to -akaros instead of -ros
[akaros.git] / tools / compilers / gcc-glibc / glibc-2.14.1-akaros / sysdeps / akaros / machine / trap.h
1 #define ST_DIV0 2
2 #define ST_FLUSH_WINDOWS 3