Adds a test for the u16 pool
[akaros.git] / kern / src / ktest / Kconfig.postboot
1 menuconfig PB_KTESTS
2     depends on KERNEL_TESTING
3     bool "Post-boot kernel tests"
4     default y
5     help
6         Run unit tests after the kernel has booted.
7
8 config TEST_ipi_sending
9     depends on PB_KTESTS && X86
10     bool "IPI sending test"
11     default n
12     help
13         Run the ipi_sending test
14
15 config TEST_pic_reception
16     depends on PB_KTESTS && X86
17     bool "PIC reception test"
18     default n
19     help
20         Run the pic_reception
21
22 config TEST_lapic_status_bit
23     depends on PB_KTESTS && X86
24     bool "LAPIC status bit test"
25     default n
26     help
27         Run the lapic_status_bit
28
29 config TEST_pit
30     depends on PB_KTESTS && X86
31     bool "PIT test"
32     default n
33     help
34         Run the pit test
35
36 config TEST_circ_buffer
37     depends on PB_KTESTS && X86
38     bool "Circular buffer test"
39     default n
40     help
41         Run the circ_buffer test
42
43 config TEST_kernel_messages
44     depends on PB_KTESTS && X86
45     bool "Kernel messages test"
46     default n
47     help
48         Run the kernel_messages test
49
50 config TEST_page_coloring
51     depends on PB_KTESTS && PAGE_COLORING
52     bool "Page coloring test"
53     default n
54     help
55         Run the page_coloring test
56
57 config TEST_color_alloc
58     depends on PB_KTESTS && PAGE_COLORING
59     bool "Color allocation test"
60     default n
61     help
62         Run the color_alloc test
63
64 config TEST_barrier
65     depends on PB_KTESTS
66     bool "Barrier test"
67     default n
68     help
69         Run the barrier test
70
71 config TEST_interrupts_irqsave
72     depends on PB_KTESTS
73     bool "Interrupts irqsave test"
74     default y
75     help
76         Run the interrupts_irqsave test
77
78 config TEST_bitmasks
79     depends on PB_KTESTS
80     bool "Bitmasks test"
81     default y
82     help
83         Run the bitmasks test
84
85 config TEST_checklists
86     depends on PB_KTESTS
87     bool "Checklists test"
88     default n
89     help
90         Run the checklists test
91
92 config TEST_smp_call_functions
93     depends on PB_KTESTS
94     bool "SMP call functions test"
95     default n
96     help
97         Run the smp_call_functions test
98
99 config TEST_slab
100     depends on PB_KTESTS
101     bool "Slab test"
102     default n
103     help
104         Run the slab test
105
106 config TEST_kmalloc
107     depends on PB_KTESTS
108     bool "Kmalloc test"
109     default n
110     help
111         Run the kmalloc test
112
113 config TEST_hashtable
114     depends on PB_KTESTS
115     bool "Hashtable test"
116     default y
117     help
118         Run the hashtable test
119
120 config TEST_bcq
121     depends on PB_KTESTS
122     bool "BCQ test"
123     default n
124     help
125         Run the bcq test
126
127 config TEST_ucq
128     depends on PB_KTESTS
129     bool "UCQ test"
130     default n
131     help
132         Run the ucq test
133
134 config TEST_vm_regions
135     depends on PB_KTESTS
136     bool "VM regions test"
137     default y
138     help
139         Run the vm_regions test
140
141 config TEST_radix_tree
142     depends on PB_KTESTS
143     bool "Radix Tree test"
144     default y
145     help
146         Run the radix_tree test
147
148 config TEST_random_fs
149     depends on PB_KTESTS
150     bool "Random FS test"
151     default n
152     help
153         Run the random_fs test
154
155 config TEST_kthreads
156     depends on PB_KTESTS
157     bool "Kthreads test"
158     default n
159     help
160         Run the kthreads test
161
162 config TEST_kref
163     depends on PB_KTESTS
164     bool "Kref test"
165     default n
166     help
167         Run the kref test
168
169 config TEST_atomics
170     depends on PB_KTESTS
171     bool "Atomics test"
172     default y
173     help
174         Run the atomics test
175
176 config TEST_abort_halt
177     depends on PB_KTESTS
178     bool "Abort halt test"
179     default n
180     help
181         Run the abort_halt test
182
183 config TEST_cv
184     depends on PB_KTESTS
185     bool "Condition Variable test"
186     default n
187     help
188         Run the cv test
189
190 config TEST_memset
191     depends on PB_KTESTS
192     bool "Memset test"
193     default y
194     help
195         Run the memset test
196
197 config TEST_setjmp
198     depends on PB_KTESTS
199     bool "Setjmp test"
200     default n
201     help
202         Run the setjmp test
203
204 config TEST_apipe
205     depends on PB_KTESTS
206     bool "Apipe test"
207     default n
208     help
209         Run the apipe test
210
211 config TEST_rwlock
212     depends on PB_KTESTS
213     bool "Rwlock test"
214     default n
215     help
216         Run the rwlock test
217
218 config TEST_rv
219     depends on PB_KTESTS
220     bool "Rendezvous test"
221     default n
222     help
223         Run the rv test
224
225 config TEST_alarm
226     depends on PB_KTESTS
227     bool "Alarm test"
228     default n
229     help
230         Run the alarm test
231
232 config TEST_kmalloc_incref
233     depends on PB_KTESTS
234     bool "Kmalloc incref"
235     default n
236
237 config TEST_u16pool
238     depends on PB_KTESTS
239     bool "u16 pool"
240     default n