Fix benchutil alarm open to use #alarm
[akaros.git] / arch
1 kern/arch/