readdir() now reports . and ..
[akaros.git] / README